Jak změřit délku?

Návrh délky záclonových kolejnic se obvykle liší od návrhu délky záclonových tyčí.

Délku kolejnice odvodíte od šířek okenních otvorů. K tomuto rozměru doporučujeme přidat min. 35 % (dle typu látky) za účelem možnosti kompletního odtemnění.

V případě požadavku kolejnice montované po celé šířce místnosti nebo montáž do ostění či niky odečtěte od naměřené šířky stropu v místě montáže 10 mm. Tím vznikne 5 mm na každé straně, jako dostatečná vůle pro Vaši montáž.