Návod na montáž kolejnice DIX

kovová garnýž do SDKKolejničky DIX dodáváme na míru v požadovaných délkách s přesností 1 mm.

Na obou koncích je připraven instalační otvor pro případnou změnu počtu jezdců, který je zakončen krycí zátkou koncovým očkem.

Tento výrobek splňuje nejvyšší nároky na estetické požadavky moderního interiéru. Ke komfortu obsluhy přispívá především správný typ jezdců. Volba jezdců je tedy směrodatná pro kvalitu celého výrobku.

kolejnice na závěsy a záclony do sdk řez

Využijte našich zkušeností a respektujte následující doporučení:

Vzdálenost od stěny
Důležitou kótou je odsazení kolejnice na stropě od obvodové zdi.
Tato vzdálenost je určena několika zásadami:

 1. Pokud je pod okny radiátor a současně předpokládámedélku závěsu k zemi, je
  nutné kolejnici předsadit o cca 3 – 8 cm před tuto překážku dle typu řasení. Toto
  platí i pro situaci, že větrací výklop u okna vystupuje před rovinu zdi.
 2. Pokud závěs nebo záclona nemá ve své trajektorii při zatahování žádnou
  překážku, kolejnici odsazujeme cca 5 – 7 cm od roviny přilehlé zdi. Rozměr opět
  závisí na délce garnýže a předpokládaném objemu látky.
 3. V případě dvou linií by měla být dodržena osová vzdálenost mezi kolejnicemi pro
  záclonu a závěs 7- 12 cm. Z tohoto důvodu nedoporučujeme pro zabudování
  do SDK používání dvoukolejnic (dříve používaný typ GK2 nebo jiné obdobné),
  kde osová vzdálenost jezdců je obvykle pouze cca 3,5 cm a znesnadňuje se tak
  volnost posunu většího množství materiálu.

Typy montáže dle situace na stavbě:

 • Montáž do CD profilu, který je kolmý s kolejnicí DIX
 • Montáž do CD profilu, který je rovnoběžný s kolejnicí DIX

Situace na stavbě:
Montáž do CD profilu, který je kolmý s kolejnicí DIX

A) Postup ve fázi před zaklopením SDK:

 1. Montáž nejčastěji provádíme ve fázi, kdy ještě rošt není zaklopen SDK deskami. Tento postup je nejsnazší. Máme k dispozici volný přístup k CD profilům, které jsou ve vzdálenosti cca 20 – 40 cm uložené do protilehlých UD profilů.
 2. Přiložíme DIX do výše stropu. Zvolíme, které z předpřipravených otvorů v DIXu využijeme k montáži. Kotvení doporučujeme max. po 40 -ti cm. Rozmístíme si posunutím profily CD přesně
  nad zvolené předvrtané otvory v kolejnici DIX. Výhodou tohoto postupu je možnost snadného doplnění případně chybějících příčných CD profilů.
 3. Vlastní kotvení kolejnice k CD profilu provádíme pomocí vrutů s malou hlavou (doporučujeme 3 x 30 se zapuštěnou hlavou, nelze použít sádrokartonářské texy). V místech křížení CD profilů s kolejnicí je nutné do CD profilů předvrtat otvory vrtákem 2mm. Utahování vrutů věnujte pak zvýšenou pozornost, aby nedošlo k porušení povrchu drážky kolejnice DIX. Takové poškození by mohlo způsobit zasekávání jezdců při používání kolejnice. Z toho důvodu doporučujeme konečné dotažení vrutů provádět s citem ručně.
 4. Při zakotvení DIXu k CD profilům proveďte doložení SDK
  desek.
 5. Konce kolejnice je možné zatmelit.

B) Postup po zaklopení SDK:

 1. Situace, kdy již máte zaklopeno je komplikovanější. Do SDK si vyříznete štěrbinu 15 mm pro dodatečné vložení DIX.
 2. Distance předpřipravených otvorů v DIX se pravděpodobně nebude shodovat s roztečí zabudovaných příčných CD profilů. V takovém případě si otvory do profilu DIX pro ukotvení k CD opatrně předvrtáte sami. Zvolte vrták 3,5 mm, doporučujeme připravit i pro zapuštění hlavy šroubu. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození drážky profilu DIX.
 3. Po vsazení a ukotvení kolejnice provedete zatmelení.

Situace na stavbě:
Montáž do CD profilu, který je rovnoběžný s kolejnicí DIX

A) Postup ve fázi před zaklopením SDK

 1. Montáž kolejnice DIX řešíme ve fázi, kdy na stavbě probíhají dokončování práce na montáži roštu a desky SDK nejsou zatím nainstalovány.
 2. Kolejnici DIX přiložíme k CD profilu, uloženého v příslušné vzdálenosti od stěny. V případě dvou linií (pro instalaci záclony i závěsu) je vhodné mít připraveny dva rovnoběžné profily CD. Pozn. V případě, že rastr není možné přizpůsobit poloze kolejnice, je nutné příslušný pás vyztužit nad SDK deskou např. OSB deskou. Toto doporučujeme i v případě řešení ohybu (rohového i průběžného)
 3. Vlastní kotvení kolejnice k CD profilu provádíme pomocí vrutů s malou hlavou (doporučujeme 3 x 30, 3 x 20, 3 x 15 se zapuštěnou hlavou, nedoporučujeme sádrokartonářské texy). Zvolíme, které z připravených otvorů v DIXu využijeme k montáži. Kotvení doporučujeme max. po 40 -ti cm.
 4. Do CD profilu si ve zvolených bodech předvrtáme otvory pro montáž vrutů. Utahování vrutů věnujte pak zvýšenou pozornost, aby nedošlo k porušení povrchu drážky kolejnice DIX. Takové poškození by mohlo způsobit zasekávání jezdců při používání kolejnice. Z toho důvodu doporučujeme konečné dotažení vrutů provádět s citem ručně. Ideálně s předvrtáním.
 5. Po zakotvení DIXu k CD profilům proveďte doložení SDK
  desek. Konce kolejnice je možné zatmelit.

B) Postup po zaklopení SDK

 1. V případě že potřebujete vsadit kolejnici do hotového SDK podhledu, vyříznete si do SDK štěrbinu širokou 15 mm pro dodatečné vložení profilu DIX.
 2. Nastane zřejmě situace, že odhalený rošt nebude plně odpovídat připravené pozici kolejnice.
 3. V tomto případě nelze využít předem připravené montážní otvory v kolejnici. Potřebné otvory do profilu DIX pro ukotvení k CD si opatrně předvrtáte sami.
 4. Zvolte vrták 3,5mm, doporučujeme připravit i pro zapuštění hlavy šroubu. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození drážky kolejnice. Pozn. V případě, že konstrukce roštu v místě uvažované montáže kolejnice je nedostatečná, je nutné dodatečně příslušný pás vyztužit nad SDK deskou např. OSB

Dobré rady na závěr:

 • Před vlastní montáží, ve chvíli kdy máte v SDK připravenu instalační drážku, si na pruhu SDK v šířce cca 10 – 30 cm proveďte včas výmalbu (alespoň jednu vrstvu). Značně usnadníte práci malířům!
 • Vruty řádně dotáhněte, aby hlavička vrutu zapadla do prolisovaného otvoru v DIX. Jezdce nesmí o hlavičku vrutu zadrhávat. Toto dotažení je nutné provádět ručně, šroubovákem. Práci usnadní předvrtání CD profilu.
 • Doporučujeme dbát na čistotu drážky v kolejnici DIX po celou dobu provádění sádrokartonářských prací. Postačí přelepení vsazených jezdců např. papírovou krepovou páskou, a to ihned po dokončení montáže. Do prázdné drážky dále vsaďte plastovou krycí pásku profilu (objednává se zvlášť). Páska se odstraňuje až po úplném dokončení stavby společně s úklidovými pracemi. Zabráníte nežádoucímu usazení prachu v kolejnici při broušení SDK, atd.
 • Kolejnice DIX jsou standardně vybaveny zvoleným typem jezdců a to v obvyklém množství 13 ks/m. Tento počet je dostačující pro běžné typy řasících pásek. Pokud jezdce při instalaci textilií přebývají, pomocí instalačního otvoru je vyjměte. Pokud se jezdců v mimořádných případech nedostává, je možné si patřičné množství doobjednat