Jak zadat pokos 45°?

Do políčka „délka kolejnice“ délku, vypočítanou součtem A+B nebo A+B+B

1. postavíme se čelem k oknu a představíme si půdorys (pohled shora)

2. vybereme model 1, 2 nebo 3

3. do pole „rozměry pokosu“ zadáme požadované míry (např: 2560mm + 80mm + 80mm)